Thuisbezorgd.nl

Thuisbezorgd.nl

Algemene Voorwaarden - Kopen bij derde partijen

Eten bestellen bij Thuisbezorgd.nl doe je in 3 klikken en merchandise bestellen gaat net zo snel. Wij bieden gemak, betrouwbaarheid en innovatie. Niet alleen voor consumenten, maar ook voor jou!  In deze Algemene Voorwaarden beschrijven we kort en duidelijk de regels, rechten en plichten die bij het bestellen van producten bij derde partijen via de Thuisbezorgd.nl webshop voor restauranthouders komen kijken. Zodat je altijd weet waar je aan toe bent.

1 - Definities 
We gebruiken in deze Algemene Voorwaarden de volgende definities:
Algemene Voorwaarden - deze algemene voorwaarden;
Derde partij - een partij die via onze webshop producten aan bij Thuisbezorgd.nl aangesloten restauranthouders aanbiedt;
Herroepingsrecht - De mogelijkheid om binnen bepaalde tijd van de overeenkomst af te zien;
Jij / jou - De eigenaar van een bij Thuisbezorgd.nl aangesloten restaurant, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland [of het Belgisch Handelsregister] en waarmee wij een overeenkomst aangaan dan wel aan wie wij een aanbieding doen;
Overeenkomst - Een afgesproken bestelling van producten door jou op de webshop bij een derde partij;
Webshop - de omgeving waarop door derde partijen producten aan jou worden aangeboden;
Wij / ons - Takeaway.com European Operations B.V., in Nederland handelend onder Thuisbezorgd.nl [en in Belgie handelend onder de naam Takeaway.com].

2 - Identiteit 

Wij zijn Takeaway.com European Operations B.V., handelend onder de naam Thuisbezorgd.nl.
Ons adres: Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam. Statutair zijn wij ook gevestigd in Amsterdam.
Onze webportal: www.thuisbezorgd.nl
En voor jou als restaurant eigenaar: restaurants.thuisbezorgd.nl (let op, géén www)

Voor vragen zijn we 7 dagen per week bereikbaar op: 053-4805860  
Maandag t/m woensdag van 09.00 tot 23.00 uur
Donderdag & vrijdag van 09.00 tot 0.00 uur
Zaterdag & zondag van 10.00 tot 0.00 uur
Mailen mag ook: info@thuisbezorgd.nl

 Of volg ons op Social Media:

Facebook eten bestellen https://www.facebook.com/thuisbezorgd/

Twitter eten bestellen twitter.com/thuisbezorgd

Blog eten bestellen blog.thuisbezorgd.nl/

Voor officiële zaken:
KvK-NR: 69769753
BTW NR: NL8580004756B01

3 - Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van producten via de webshop bij derde partijen. Door een bestelling te plaatsen bij een derde partij via onze webshop accepteer je deze Algemene Voorwaarden.Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien jij nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een derde partij, aanvaard je daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Lees deze Algemene Voorwaarden goed door voordat je een bestelling plaatst zodat je weet waar je aan toe bent.
Voor sommige derde partijen gelden naast deze voorwaarden ook hun eigen algemene voorwaarden. Deze kun je hier vinden.

4 - Aanbod derde partijen
Wij doen ons best om bij elk aanbod alle informatie te vermelden die je nodig hebt om een goed beeld te vormen van het product. Daarnaast plaatsen we de voorwaarden van de op onze webshop aanwezige derde partijen duidelijk vindbaar op onze webshop zodat het voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan een aanbod verbonden zijn.

5 - Overeenkomst 
Thuisbezorgd.nl is geen partij in de overeenkomst tussen jou en de derde partij. Wij zijn of worden geen partij bij deze overeenkomst. De overeenkomst tussen jou en de derde partij komt pas tot stand als de derde partij je bestelling accepteert. Uiteraard ontvang je hier bericht van. Bij vragen en/of klachten over de door jou aangeschafte producten van derde partijen, zul je je daarom rechtstreeks moeten wenden tot de betreffende derde partij. Je begrijpt dat je in deze gevallen geen beroep kan doen op ons en wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Bij iedere bestelling ontvang je van ons een besteloverzicht per e-mail met daarin alle informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling. Dit is geen bevestiging van je bestelling, deze ontvang je per e-mail van de derde partij. Derde partijen hebben het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of er bijzondere voorwaarden aan te verbinden. We beloven altijd zorgvuldig met je gegevens om te gaan, maar zijn genoodzaakt je NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de derde partij door te geven waar je een bestelling hebt geplaatst. Door artikelen te bestellen bij derde partijen ga je akkoord met het delen van deze gegevens met deze derde partij. Uiteraard delen we enkel de gegevens die de derde partij nodig heeft om je bestelling uit te te voeren. De derde partij mag je gegevens dan ook enkel gebruiken voor het afhandelen van de overeenkomst en, indien van toepassing, ter evaluatie van de overeenkomst.
Ook kunnen je gegevens door onze developers, en developers van derde partijen die we daar nadrukkelijk toestemming voor geven, gebruikt worden bij het reproduceren van fouten in de webshop. Uiteraard gebruiken deze developers je gegevens enkel om je gebruikservaring te verbeteren en nooit voor andere doelen.

6 - Prijs en betaling
In onze webshop wordt bij ieder product de prijs duidelijk vermeld. Acties en aanbiedingen worden duidelijk zichtbaar aangegeven. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Indien je voor je bestelling bezorg- of handelingskosten moet betalen, geven we je dit duidelijk aan voordat je de bestelling bevestigt.
Bij het bestellen van artikelen bij derde partijen ontvang je van de derde partij een factuur. De betaling van deze artikelen wordt rechtstreeks aan de derde partij voldaan. Wij zijn geen partij in de facturatie van artikelen die bij derde partijen besteld worden en levert slechts een besteloverzicht.

7 - Niet tevreden over het artikel?
Bij vragen en/of klachten over bij derde partijen bestelde artikelen vragen we je rechtstreeks contact op te nemen met de derde partij waarbij je deze artikelen besteld hebt. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit, levering en deugdelijkheid van artikelen die via onze webshop bij derde partijen zijn besteld en kunnen je dus ook niet helpen in het geval je niet tevreden bent.

 8 - Herroepingsrecht
Voor het terugsturen of retourneren van bij derde partijen bestelde artikelen vragen we je de Algemene Voorwaarden van de derde partij te bekijken waar je deze artikelen besteld hebt. De voorwaarden rondom het herroepingsrecht kunnen per derde partij verschillen. Artikelen kunnen nooit teruggestuurd worden naar ons.
Ook als je tijdig reclameert, schort dit je betalingsverplichting niet op. Je blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

9 - Levering en uitvoering
Wij gaan zorgvuldig om met het doorgeven van je bestelling aan de derde partij die verantwoordelijk is voor het leveren van deze bestelling. De derde partij levert op het adres dat je aan ons hebt doorgegeven, controleer het dan ook goed voor je een bestelling plaatst. Op onze webshop geven we je een indicatie van de levertijd van ieder product, let op: dit is slechts een indicatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de levertijd van de bij derde partijen bestelde artikelen. De derde partij geeft bij bevestiging van je bestelling via e-mail aan wanneer deze geleverd wordt. Houd je e-mail dan ook goed in de gaten. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten draagt de derde partij tot het moment dat het door jou, of iemand die namens je mag tekenen, in ontvangst genomen wordt.

10 - Klachtenregeling
Toch niet tevreden met de geleverde producten of de afhandeling? Neem dan contact op met de derde partij waarbij je het product besteld hebt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de afhandeling en levering van producten die door derde partijen aangeboden worden en kan je niet verder helpen. Uiteraard kun je op onze webshop vinden hoe je contact op kan nemen met de derde partij waarbij je de producten hebt besteld. Kijk hier voor een overzicht van alle derde partijen die producten op onze webshop aanbieden.

11 - Ongeldige bepaling
Als enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Algemene Voorwaarden van kracht.

12 - Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en logo’s op restaurants.thuisbezorgd.nl berusten bij ons of een van onze groepsmaatschappijen of licentiegevers. Ieder gebruik van onze webshop of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van de inhoud anders dan voor uw eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van ons.

13 - Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen jou en derde partijen die via de webshop artikelen aanbieden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

14 -  Ongeldige bepaling
Als enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Algemene Voorwaarden van kracht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 20 april 2018.