Thuisbezorgd.nl Actievoorwaarden "Black Friday Week"

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Black Friday Week georganiseerd door Takeaway.com Central Care B.V., startend op 23.11.2020 en eindigend op 30.11.2020.

Algemeen

1. De Actie wordt georganiseerd door Takeaway.com Central Core B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlandse recht, gevestigd te Amsterdam aan de Oosterdoksstraat 80 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69769753 handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon op persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van Takeaway.com Group B.V. (“Takeaway.com”).

2.Door deelname aan de Actie, ga jij, hierna ook aangeduid als “Deelnemer” akkoord met deze voorwaarden.

3. De Actie begint op 23.11.2020 om 09:00 uur en eindigt op 30.11.2020 om 23:59 uur. De aanbiedingen zijn alleen geldig gedurende deze periode. De korting kan niet worden gebruikt in combinatie met enige andere korting of promotie of met terugwerkende kracht worden toegepast.

4. Deelnemers die handelen in strijd met deze Actievoorwaarden worden uitgesloten van deelname aan de Actie.

De actie

5. De actie wordt gehouden op shop.thuisbezorgd.nl.

6. Om mee te doen aan de Actie moet de Deelnemer:Betaalde bestelling(en) met een of meer afgeprijsde producten tussen 23.11 en 30.11 op de Partner Marketplace plaatsen.

7. Takeaway.com behoudt zich het recht voor de Actie op elk moment op te schorten, in te trekken of te verlengen en kan dit naar eigen goeddunken doen. 8. De Actie is op geen enkele manier verbonden aan socialmediakanalen en wordt op geen enkele manier door socialmediakanalen gesponsord, ondersteund of georganiseerd.

Deelnemers

9. Iedereen kan deelnemen aan de Campagne met uitzondering van (familieleden van) medewerkers van Takeaway.com, groepsmaatschappijen van Takeaway.com en derde partijen die door Takeaway.com zijn ingeschakeld voor de uitvoering van deze Actie.

10. Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn. Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen goedkeuring te hebben van ouders of voogd om deel te kunnen nemen aan deze actie. Helaas zijn wij niet in staat te verifiëren of onze Deelnemers jonger zijn dan 16 jaar. Daarom adviseren wij ouders betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun kinderen.

11. Takeaway.com kan Deelnemers naar eigen goeddunken weigeren of uitsluiten, zonder een reden op te geven en zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade van de Deelnemer.

Kortingen

12. De Black Friday Week aanbiedingen (kortingen) zijn alleen geldig op de Partner Marketplace shop.thuisbezorgd.nl.

13. Alle prijzen worden getoond op de Partner Marketplace. De kortingen zijn al berekend en in de prijs verwerkt.

14. Kortingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Elke korting is beperkt in de beschikbare hoeveelheid en is afhankelijk van het voorraadniveau.

15. Kortingen zijn alleen geldig vanaf 09:00 uur tot en met 23:59 uur per dag op geselecteerde artikelen. Geselecteerde artikelen worden op de geselecteerde dagen afgeprijsd.

16. Kortingen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingen of promoties of met terugwerkende kracht worden toegepast. Takeaway.com behoudt zich het recht voor om bestellingen die niet voldoen aan de bovenstaande beperkingen of als er een vermoeden van fraude bestaat, te annuleren.

Aansprakelijkheid

17. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie op eigen risico is.

18. Takeaway.com garandeert de kwaliteit van de producten die door derden worden verstrekt niet.

19. Wordt de Actie om welke reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort, dan zijn Takeaway.com en door Takeaway.com ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die door Deelnemers worden gemaakt en Deelnemers hebben geen recht op compensatie.

20. Takeaway.com en door Takeaway.com ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software door social media kanalen waardoor gegevens worden vertraagd of verloren gaan.

Overig

21. Deze Actievoorwaarden zijn te vinden en te downloaden op deze pagina.

22. Deze Actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet worden aangepast door Takeaway.com.

23. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Actie of deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam (Nederland).

24. Neem voor klachten over de Actie contact op met de klantenservice van Takeaway.com.

Contactgegevens:

Brouwerijstraat 107523 XD

Enschede

Email: info@thuisbezorgd.nl

Tel: 053-4805860