Thuisbezorgd.nl

Thuisbezorgd.nl

Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van gegevens van bij Thuisbezorgd.nl aangesloten restaurants, die een bestelling plaatsen via de webshop.

Welke en waarom wij gegevens verwerken

Takeaway.com verwerkt gegevens van jou omdat jij gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

1. Bestelproces

Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van je bestelling en betaling en een eventuele terugbetaling. Het gaat om de volgende gegevens:

  • (Bedrijfs)naam
  • Adresgegevens
  • Contactgegevens
  • Kamer van Koophandel nummer
  • BTW nummer
  • Bestelling
  • Betaalgegevens

2. Cookies

Daarnaast maakt Takeaway.com gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. De gegevens uit de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die je tijdens het bestelproces verstrekt. Wij verwijzen naar ons Cookie Statement voor meer informatie over cookies.

Hoe lang wij gegevens bewaren 
Takeaway.com zal je gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen je gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. Zo zijn wij vanwege eisen van de belastingdienst verplicht gegevens over je bestelling bij Thuisbezorgd.nl tot 10 jaar na je bestelling te bewaren. Overige gegevens worden na 1 jaar na het plaatsen van je bestelling door ons verwijderd. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden en zodat wij jou en leveranciers te woord kunnen staan met vragen of klachten over de bestelling. Wij kunnen je gegevens niet verwijderen uit back-ups. Op het moment dat we een back-up terugplaatsen zullen we de data echter op dat moment verwijderen.

Delen met aanbieders 
Takeaway.com verstrekt jouw gegevens (naam, adresgegevens, BTW-nummber, bestelling) aan de aanbieder van door jou geselecteerde producten zodat de aanbieder jouw bestelling kan verwerken. Jij bent direct klant van de leverancier en het restaurant draagt dan ook een eigen verantwoordelijkheid voor de verwerking van jouw gegevens. Als je vragen hebt over hoe de leverancier met je gegevens omgaat, neem dan rechtstreeks contact op met de leverancier in kwestie.

Delen met anderen (niet zijnde aanbieders) 
Takeaway.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Websites van derden 
Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Let bij het gebruik van deze websites op het daarbij behorende privacy statement. Takeaway.com selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop je gegevens door die derden worden behandeld.

Tips, vragen en klachten 
Als je andere vragen of klachten hebt over tot de verwerking van je gegevens dan staan wij je graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt ter verbetering van ons privacy beleid. Je kunt ons bereiken via privacy-concerns@takeaway.com.

Beveiliging 
Takeaway.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: security-concerns@takeaway.com.

Contactgegevens 
Adres hoofdvestiging:
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam

Email: privacy-concerns@takeaway.com

Tel: 053-4805866 (dagelijks van 10:00-22:00 uur)
Fax: 053-4805861

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming
Takeaway.com Functionaris gegevensbescherming/ Privacy Council - Takeaway.com N.V. Attn. Daniel Bos & Sophie Versteege
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
privacy-concerns@takeaway.com
Tel: +31 202107000

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 augustus 2018.