Thuisbezorgd.nl

Thuisbezorgd.nl

Actievoorwaarden voor aankoop SYM Scooter via Thuisbezorgd.nl

 1 - Definities 

Jij - De restauranthouder van een bij Thuisbezorgd.nl aangesloten restaurant en de ondertekenaar van de koopovereenkomst van de SYM scooter;

Wij - Thuisbezorgd.nl, gevestigd aan Brouwerijstraat 10, 7523 XD Enschede in Nederland. Thuisbezorgd.nl is een handelsmerk van Takeaway.com European Operations B.V., gevestigd aan
O­osterdoksstraat 80, 1­011 D­K Amsterdam in Nederland.

Onze overige informatie:
Takeaway.com European Operations B.V.
O­osterdoksstraat 80
1­011 D­K Amsterdam
The Netherlands

KVK-nummer: 69769753
VAT-No: NL8580004756B0
CEO: Jitse Groen

E-Mail: info@thuisbezorgd.nl

2 - Looptijd 
De looptijd van deze overeenkomst is 24 maanden vanaf het moment dat je de koopovereenkomst ondertekent.

3 - Uitvoering
 
Door akkoord te gaan met de koopovereenkomst bij aankoop van de SYM scooter bevestig je ook deze actievoorwaarden te hebben gelezen, begrepen te hebben en dat je akkoord gaat met de naleving van deze voorwaarden.

4 - De reclame 
Wij leveren bij aanschaf van de SYM scooter een Branding pakket, namelijk:  

 • stickering van ons logo en woordmerk op de scooterkappen; 
 • een dubbelwandige scooterbox; 
 • een dibond achterplaat met ons logo en woordmerk achter op de scooterbox; 
 • een bedrukt scooterdakje.

Dit noemen we vanaf nu de Branding. De Branding wordt door de scooterdealer die je de scooter levert op de scooter gemonteerd bij het rijklaar maken van de scooter. Ook sturen wij een kledingpakket op naar de dealer.

5 - De aanbieding 
De korting op de aanschafprijs van de SYM scooter is exclusief voor jou als eigenaar van een Thuisbezorgd.nl Partnerrestaurant. De korting op de aanschafprijs van de SYM scooter is onderdeel van de voorwaarden voor de aanbieding. Alleen als tijdens de looptijd de Branding op de scooter blijft zitten geldt de korting op de aanschafprijs. De gezamenlijke waarde van de aanbieding, de Branding en het kledingpakket bedraagt € 360.

6 - Onze verplichtingen: 

 • tijdig de Branding leveren aan de SYM dealer die je de scooter levert; 
 • tijdig een kledingpakket naar je opsturen zodat je bezorgers een bezorgoutfit hebben; 
 • je tijdig op de hoogte brengen van veranderingen in deze actievoorwaarden.

7 - Je verplichtingen: 
De Branding: 

 • moet tijdens de gehele looptijd op de scooter blijven zitten; 
 • mag niet bedekt worden met andere logo’s of stickers; 
 • bij ontbreken van (een onderdeel van) de Branding moet je ons binnen 5 werkdagen schriftelijk op de hoogte te brengen via aftersales@thuisbezorgd.nl;
 • mag niet verkocht worden aan andere partijen of vernietigd worden. 

Exclusiviteit: 

 • Er mogen in geen geval logo’s, beeldmerken of enige andere uitingen van onze concurrenten op of aan de scooter zitten. Met onze concurrenten bedoelen we bedrijven, diensten of derden die geheel of deels dezelfde services verlenen of in dezelfde markt werkzaam zijn. 

Representativiteit: 

 • Je draagt er zorg voor dat er, ook door je personeel, representatief omgegaan wordt met de SYM scooter (onder andere in het verkeer) en dat Thuisbezorgd.nl niet in diskrediet wordt gebracht door je acties. 

8 - Tussentijdse opzegging 
De overeenkomst kan alleen binnen de looptijd opgezegd worden met onze uitdrukkelijke schiftelijke toestemming. Mocht je deze overeenkomst tijdens de looptijd op willen zeggen, neem dan contact op met aftersales@thuisbezorgd.nl om te bekijken wat je opties zijn.

9 - Uitzonderlijke gevallen 

 • Diefstal Scooter Bij ontbreken van de Branding door diefstal van de scooter vragen we je uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail contact op te nemen met aftersales@thuisbezorgd.nl. We kunnen hierbij vragen naar een kopie van je aangifte; 
 • Diefstal Branding Bij ontbreken van (onderdelen van) de Branding door diefstal van (een van de) onderdelen van de Branding moet je uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail contact opnemen met aftersales@thuisbezorgd.nl met een foto van de missende branding; 
 • Naamswijziging Als je de naam van je restaurant verandert vragen we je dit binnen 5 werkdagen aan ons door te geven. We sturen je dan een nieuw scooterdakje. Het wijzigen van de naam is geen geldige reden voor ontbrekende Branding; 
 • Schade Indien één of meerdere onderdelen van de Branding binnen de looptijd kapot gaan, slijten of door andere reden niet meer bruikbaar zijn moet je ons hier binnen 5 werkdagen van op de hoogte te brengen door te mailen naar aftersales@thuisbezorgd.nl met een foto van de schade. We zoeken dan met je naar een passende oplossing. 

10 - Niet-nakoming 
Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op als we vaststellen dat je een of meerdere voorwaarden niet nakomt. Als je deze voorwaarden niet nakomt door de Branding niet op de scooter te laten zitten of niet representatief met onze naam om te gaan betekent dat dat je geen recht meer hebt op de aanbieding.

Dit houdt in dat je: 

 • geen recht meer hebt op de aanbiedingsprijs van de scooter 
 • geen recht hebt op de Branding en het kledingpakket. 

Als we samen niet tot een oplossing komen verlies je in het ergste geval het recht gebruik te maken van de aanbiedingsprijs en ben je ons het aanbiedingsbedrag van €360 verschuldigd. Dit bedrag wordt dan ingehouden op je online betalingen of direct gefactureerd.

11 - Beëindiging 
Na afloop van de looptijd is het aan jou of je de Branding laat zitten. Je mag hem gewoon blijven gebruiken als je dat wil.

12 - Geschillen 
Bij geschillen proberen we het samen met je tot een oplossing te komen. Neem contact met ons op en beschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is, dan kunnen we je zo snel mogelijk helpen. Wij helpen je direct of je hoort van ons hoeveel tijd wij nodig hebben. Uiterlijk binnen 14 dagen na het melden van de klacht krijg je van ons een oplossing aangeboden.

13 - Geldigheid 
Als enig onderdeel van deze actievoorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige actievoorwaarden van kracht.

14 - Rechtskeuze 
Op de rechtsverhouding tussen jou en Takeaway.com is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Van deze actievoorwaarden kan enkel bij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van beide partijen worden afgeweken. Aanvullingen op deze actievoorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden doorgevoerd.

Deze Actievoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 20 april 2018.