Algemene Voorwaarden - Kopen bij Andere Verkopers

Op de Partner Webshop van Thuisbezorgd.nl kun je merchandise en producten kopen voor jouw restaurant. In deze Algemene Voorwaarden Kopen bij Andere Verkopers beschrijven we de voorwaarden, rechten en plichten die bij het bestellen van Producten van Andere Verkopers via de Partner Webshop komen kijken.

Let op: voor bestellingen bij Andere Verkopers kunnen naast deze Algemene Voorwaarden ook aanvullende algemene voorwaarden van Andere Verkopers van toepassing zijn. Deze kun je hier vinden.

Daarnaast gelden deze Algemene Voorwaarden niet bij bestellingen van Producten van Thuisbezorgd.nl via onze Partner Webshop. Lees hiervoor de Algemene Voorwaarden Kopen, welke van toepassing zijn op bestellingen van Producten van Thuisbezorgd.nl via onze Partner Webshop.

1 - Definities

We gebruiken in deze Algemene Voorwaarden de volgende definities:

Algemene Voorwaarden Kopen bij Andere Verkopers (of Algemene Voorwaarden) - deze algemene voorwaarden;

Andere Verkopers - een derde partij niet zijnde Thuisbezorgd.nl die via onze Partner Webshop Producten aanbiedt;

Jij / Jou - een restaurant, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland [of het Belgisch Handelsregister] en waaraan wij de Partner Webshop aanbieden;

Overeenkomst - een bestelling van Producten van Andere Verkopers door jou via de Partner Webshop welke door de Andere Verkoper is geaccepteerd in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden;

Producten – goederen en diensten die via de Partner Webshop worden aangeboden door ons of Andere Verkopers;

Producten van Thuisbezorgd.nl - Producten die via de Partner Webshop aangeboden worden door Thuisbezorgd.nl;

Producten van Andere Verkopers - Producten die via de Partner Webshop aangeboden worden door Andere Verkopers;

Partner Webshop - de online webshop omgeving waarop door je Producten van Thuisbezorgd.nl en Andere Verkopers kunt bestellen;

Thuisbezorgd.nl / wij / ons - Takeaway.com European Operations B.V., in Nederland handelend onder Thuisbezorgd.nl. Het Partner Webshop platform en alle bijbehorende handelsnamen en logo’s zijn eigendom van Takeaway.com Central Core B.V., een in Nederland ingeschreven vennootschap.

2 – Onze identiteit

Wij zijn Thuisbezorgd.nl.

Ons adres: Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam. Statutair zijn wij ook gevestigd in Amsterdam.

KvK-nummer: 69769753

BTW NR.: NL8580004756B01

3 – Contact

Partner Webshop webadres: www.shop.thuisbezorgd.nl

Voor vragen zijn we 7 dagen per week bereikbaar op: 053-4805860

Maandag t/m woensdag van 09.00 tot 23.00 uur

Donderdag & vrijdag van 09.00 tot 0.00 uur

Zaterdag & zondag van 10.00 tot 0.00 uur

Mailen mag ook: [email protected]

4 – Jouw status

Door een bestelling te plaatsen op de Partner Webshop, garandeer je dat:

a) Je wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten aan te gaan;

b) Je tenminste 18 jaar oud bent; en

c) Dat je bevoegd bent om namens het restaurant overeenkomsten aan te gaan onder deze Algemene Voorwaarden.

5 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en bestelling van Producten van Andere Verkopers via de Partner Webshop. Door een bestelling te plaatsen bij een Andere Verkoper via Onze Partner Webshop accepteer je en ben je gebonden aan deze Algemene Voorwaarden.

Behalve de voorwaarden van de Andere Verkoper die van toepassing kunnen zijn, wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ook wanneer aparte voorwaarden worden aangeboden bij een Product van een Andere Verkoper, gelden deze Algemene Voorwaarden.

6 – Updates van de Algemene Voorwaarden

De huidige versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de Partner Webshop. Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, en de versie van de Algemene Voorwaarden die van kracht waren ten tijde van het plaatsen van je bestelling gelden voor die bestelling. Wij raden daarom aan om een kopie op te slaan van de Algemene Voorwaarden die van toepassing waren ten tijde van het plaatsen van je bestelling, zodat je altijd weet wat je van ons en Andere Verkopers kan verwachten.

7 - Jouw gebruik van de Partner Webshop

Wij bieden de Partner Webshop aan voor jou voor gebruik in je commerciële restaurant. Alle Producten worden enkel verkocht in kleine hoeveelheden en zijn expliciet niet bedoeld voor andere doeleinden, zoals, maar niet uitsluitend, de (i) verdere verhandeling of (door)verkoop of (ii) voor persoonlijk gebruik als consument.

Indien wij vermoeden dat je de Partner Webshop niet gebruikt in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden (bijvoorbeeld wanneer wij vermoeden dat je Producten gebruikt voor andere doeleinden dan voor het gebruik in je commerciële restaurant), behouden wij het recht voor om je toegang tot de Partner Webshop te schorsen of te ontzeggen met onmiddelijke ingang. Onafhankelijk van of we er wel of niet voor kiezen om je toegang te schorsen of te onetzeggen, behouden we ons het recht voor om een schadevergoeding te vordering wegens enig verlies, schade of aansprakelijkheid die wij lijden (inclusief als gevolg van vorderingen van derden die wij ontvangen) in verband met tot jouw gebruik in strijd met deze Algemene Voorwaarden van de Partner Webshop.

8 - Aanbod Andere Verkopers

Wij streven ernaar voor elk aanbod alle informatie die je nodig hebt om een goed beeld te vormen van de Producten van Andere Verkopers. Daarnaast plaatsen we de voorwaarden van de op onze Partner Webshop aanwezige Andere Verkopers duidelijk vindbaar op onze Partner Webshop zodat het voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan een aanbod verbonden zijn. Wij zijn hierbij afhankelijk van de Andere Verkopers om deze informatie aan te leveren in een nauwkeurige en volledige vorm, en kunnen om deze reden niet verantwoordlijk worden gehouden wanneer deze informatie niet of niet volledig beschikbaar of accuraat is. Een kennelijke vergissing of fout in het aanbod of Partner Webshop, bindt ons niet.

Wanneer je niet zeker weet wie de verkoper van een Product is, kijk dan op de informatiepagina van het relevante Product. De toepasselijke verkoper wordt aangegeven met een label waarop de naam en/of het logo van de verkoper te zien is.

Bij vragen en/of specifieke opmerkingen over Producten van Andere Verkopers waarop je beslissing om een bestelling te plaaten op gebaseerd is, moet je hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de Andere Verkoper. Kijk hier voor een overzicht van alle Andere Verkopers die Producten op onze Partner Webshop aanbieden. Je begrijpt en erkent dat je door het plaatsen van een bestelling voor Producten van Andere Verkoper je dit doet zonder voorbehoud, gebaseerd op de informatie die bekend is via de Partner Webshop op het moment dat je de bestelling plaatst.

Wij zijn niet in staat om te reageren op vragen over Producten van Andere Verkopers en ook niet om speciale verzoeken te behandelen over deze Producten. Door het plaatsen van een bestelling voor Producten van Andere Verkopers begrijp en erken je dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn of verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de kwaliteit, levering en deugdelijkheid van Producten van Andere Verkopers (met inbegrip van de vraag of zij voldoen aan eventuele speciale vereisten, al dan niet aan Thuisbezorgd.nl of de Andere Verkopers gecomuniceerd) en de uitvoering van de Overeenkomst. Ter verduidelijking, dit betekent ook dat wij niet aansprakelijk zijn voor het voldoen van de Producten van Andere Verkopers aan toepasselijk wet- en regelgeving of standaarden (inclusief en bijvoorbeeld van toepassing zijnde voedsel en warenwetgeving).

9 - Overeenkomst

Door een bestelling te plaatsen op de Partner Webshop voor Producten van Andere Verkopers ga je een overeenkomst aan met de Andere Verkoper voor de aankoop van die Producten (‘’Overeenkomst’’). Thuisbezorgd.nl is uitdrukkelijk geen partij in die Overeenkomst tussen jou en de Andere Verkoper, en fungeert enkel als marktplaats. De Overeenkomst tussen jou en de Andere Verkoper komt pas tot stand als de Andere Verkoper je bestelling accepteert.

Wanneer je een bestelling plaatst voor Producten van Andere Verkopers, versturen wij je een besteloverzicht per e-mail met daarin alle informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling. Let op: dit is geen bevestiging van je bestelling, welke je per e-mail ontvangt van de Andere Verkoper al dan niet via Thuisbezorgd.nl.

Wij en Andere Verkopers hebben het recht om te onderzoeken of je aan de huidige en toekomstige betalingsverplichtingen kunt voldoen, en of je je aan deze Algemene Voorwaarden en andere van toepassing zijnde voorwaarden houdt. Mochten wij of de relevante Andere Verkopers om wat voor reden dan ook vermoeden dat dit niet het geval is of zal zijn, dan hebben wij en Andere Verkopers het recht een bestelling of aanvraag te weigeren, te annuleren of er bijzondere voorwaarden aan te verbinden, zoals (bijvoorbeeld) het aanpassen van de betaalvoorwaarden. Dergelijke aanvullende voorwaarden zullen schriftelijk worden gecommuniceerd.

10 - Prijs en betalingen

Prijs. In onze Partner Webshop worden bij Producten van Andere Verkopers prijzen vermeld zoals deze worden beheerd door de Andere Verkoper, inclusief acties en aanbiedingen. De prijzen voor Producten van Andere Verkopers zijn onderhevig aan veranderingen, maar wijzigingen hebben geen effect op bestellingen die reeds door de Andere Verkoper zijn geaccepteerd volgens deze Algemene Voorwaarden. Alle getoonde prijzen zijn exclusief BTW tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien je voor je bestelling bezorg- of handelingskosten moet betalen, geven we je dit duidelijk aan voordat je de bestelling bevestigt.

Betalingen. Bij het bestellen van Producten van Andere Verkopers ontvang je al dan niet via Thuisbezorgd.nl van de Andere Verkoper een factuur. Takeaway.com Central Core B.V. werkt als eigenaar van de Partner Webshop met een third party payment service provider om online betalingen te faciliteren. Deze derde partij ontvangt hierbij jouw online betaling, en wij sturen deze vervolgens door naar de desbetreffende Andere Verkoper. Takeway.com Central Core B.V. noch Takeaway.com European Operations B.V. zijn partij in de facturatie van artikelen die bij Andere Verkopers besteld worden, en leveren slechts een besteloverzicht.

11 - Uitsluiting herroepingsrecht

De wettelijke bedenktijd bij verkoop op afstand is niet van toepassing op bestellingen via Onze Partner Webshop, omdat het geen consumentenkoop betreft. Wel kan de Andere Verkoper zelf andere voorwaarden hanteren waaronder dit mogelijk is. Hier hebben wij geen invloed op. Om te beoordelen of je Producten van Andere Verkopers mogelijk kan terugsturen of retourneren, vragen we je daarom de betreffende Algemene Voorwaarden van de Andere Verkoper te bekijken.

Let op: Producten van Andere Verkopers kunnen nooit teruggestuurd worden naar ons en wij kunnen geen terugbetaling initiëren ten behoeve van een Andere Verkoper.

Ook als je tijdig bij ons reclameert, schort dit je betalingsverplichting niet op en worden betalingen niet teruggedraait. Alle klachten en verzoeken voor terugbetaling moeten rechstreeks bij de betreffende Andere Verkoper worden ingediend.

12 - Levering en uitvoering

Wij gaan zorgvuldig om met het doorgeven van je bestelling aan de Andere Verkoper die vanaf dat moment volledig verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst. De Andere Verkoper levert op het adres dat je aan ons hebt doorgegeven, controleer het dan ook goed voor je een bestelling plaatst. Noch wij noch de Andere Verkoper is aansprakelijk in het geval dat je de bestelling niet ontvangt ter gevolge van een incorrect of incompleet afleveradres.

Op onze Partner Webshop geven we je een indicatie van de levertijd van ieder Product, let op: dit is slechts een indicatie en deze levertijden zijn niet gegarandeerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de levertijd van Producten van Andere Verkopers. De Andere Verkoper geeft bij bevestiging van je bestelling via e-mail aan wanneer deze geleverd wordt.

13 - Klachtenregeling

Toch niet tevreden met de Producten van Andere Verkopers of de afhandeling van je bestelling? Door het plaatsen van een bestelling voor een Product dat wordt aangeboden door een Andere Verkoper, begrijp en erken je dat het uitvoeren van deze bestelling (inclusief verwerking en bezorging) volledig afgehandeld wordt door de Andere Verkoper en niet door ons, en dat wij om reden enkel beperkte ondersteuning kunnen leveren in geval je ontevreden bent met je bestelling. Neem daarom contact op met de Andere Verkoper waarbij je het Product besteld hebt. Je kunt op Onze Partner Webshop vinden hoe je contact op kan nemen met de Andere Verkoper waar je de Producten hebt besteld. Kijk hier voor een overzicht van alle Andere Verkopers die Producten op onze Partner Webshop aanbieden.

14 - Aansprakelijkheid

Thuisbezorgd.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst door de Andere Verkoper. Bekijk ter beoordeling van je aansprakelijkheidspositie hiervoor de relevante voorwaarden van de Andere Verkoper.

Verder zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Thuisbezorgd.nl of diens leidinggevende ondergeschikten, of andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten door toepasselijke wetgeving.

Onder voorbehoud van de gevallen zoals hierboven omschreven waar onze aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, is de aansprakelijkheid van Thuisbezorgd.nl uitgesloten voor indirecte of gevolgschade of verlies, zoals (maar niet beperkt tot) gederfde winst, omzet, zaken of inkomsten, gevolgschade, verlies van verwachtige besparingen, goodwill en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

Je vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden voor verliezen, schade of aansprakelijkheid die Thuisbezorgd.n lijdt in verband met een claim van een derde partij dat deze partij verlies, schade of aansprakelijkheid heeft geleden in verband met de Overeenkomst, voor zover dat verlies, die schade of die aansprakelijkheid aan jou kan worden toegerekend.

15 – Disclaimer

Wanneer een Product van een Andere Verkoper wordt opgenomen in de Partner Webshop, wordt de productvermelding rechtstreeks geüpload door de betreffende Andere Verkoper. Als onderdeel van dit proces is de Andere Verkoper verplicht om alle productinformatie voor het desbetreffende Product te verstrekken. Wij tonen deze informatie op de Partner Webshop precies zoals deze aan ons is verstrekt. Als zodanig zijn wij volledig afhankelijk van de Andere Verkoper om ervoor te zorgen dat de productinformatie die hij op de Partner Webshop weergeeft volledig en up-to-date is. Als je een vraag of opmerking hebt over de productinformatie, normen of etikettering van een Andere Verkoper die op de Webwinkel wordt weergegeven (bijvoorbeeld over voedselallergenen, intoleranties of andere dieetinformatie), dien je altijd rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende Andere Verkoper voordat je je bestelling via de Partner Webshop plaatst. Kijk hier voor een overzicht van alle Andere Verkopers die Producten op onze Partner Webshop aanbieden.

16 – Alcohol

Je erkent dat Thuisbezorgd.nl niet de vergunningsplichtige entiteit is voor de verkoop van alcohol via de Partner Webshop, aangezien dergelijke Producten door Andere Verkopers worden aangeboden, en Thuisbezorgd.nl enkel fungeert als marktplaats.

Je bent verplicht om je te houden aan alle toepasselijke wetten en regels met betrekking tot de verkoop en koop van alcohol (met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele wettelijke vergunningsvereisten). Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je werkt in overeenstemming met de vergunningen die je bezit. Je stemt ermee in ons op redelijk verzoek bewijs van deze naleving te leveren.

17 - Ongeldige bepaling

Als enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

18 – Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsnamen, merken, logo’s, productbeschrijvingen, afbeeldingen, illustraties en overige ontwerpen van het Partner Webshop platform liggen bij Takeaway.com Central Core B.V. of haar licentiegevers. Ieder gebruik van de Partner Webshop of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van de inhoud anders dan voor Je eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van ons.

19 – Privacy

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Bekijk voor meer informatie hierover ons Privacy Statement. Voor het uitvoeren van de Overeenkomst door de Andere Verkoper geven wij je NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer door aan de Andere Verkoper waar je een bestelling hebt geplaatst. De Andere Verkoper mag je gegevens enkel gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en, indien van toepassing, ter evaluatie van de Overeenkomst.

20 - Rechtskeuze

Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en mogelijke geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 17 maart 2021.