Algemene voorwaarden

Op de Partner Webshop van Thuisbezorgd.nl kun je merchandise en producten kopen voor jouw restaurant. In deze Algemene Voorwaarden beschrijven we de voorwaarden, rechten en plichten die bij het bestellen van Producten van Thuisbezorgd.nl via de Partner Webshop komen kijken.

Let op: deze Algemene Voorwaarden gelden niet bij bestellingen van Producten van Andere Verkopers via onze Partner Webshop. Lees hiervoor de Algemene Voorwaarden Kopen bij Andere Verkopers, welke van toepassing zijn op bestellingen van Producten van Andere Verkopers via onze Partner Webshop.

1 - Definities

We gebruiken in deze Algemene Voorwaarden de volgende definities:

Algemene Voorwaarden - deze algemene voorwaarden;

Andere Verkopers - een derde partij niet zijnde Thuisbezorgd.nl die via de Partner Webshop Producten aanbiedt;

Jij / Jou – een restaurant, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland [of het Belgisch Handelsregister] en waaraan wij de Partner Webshop aanbieden;

Overeenkomst - een bestelling van Producten van Thuisbezorgd.nl door jou via de Partner Webshop welke is geaccepteerd door Thuisbezorgd.nl in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden;

Producten – goederen en diensten die via de Partner Webshop worden aangeboden door ons of Andere Verkopers;

Product(en) van Thuisbezorgd.nl - Producten die via de Partner Webshop aangeboden worden door Thuisbezorgd.nl;

Product(en) van Andere Verkopers – Producten die via de Partner Webshop aangeboden worden door Andere Verkopers;

Partner Webshop - de online webshop omgeving waarop je Producten van Thuisbezorgd.nl en Andere Verkopers kunt bestellen;

Thuisbezorgd.nl / wij / ons - Takeaway.com European Operations B.V., in Nederland handelend onder de naam Thuisbezorgd.nl.

2 Onze identiteit

Wij zijn Thuisbezorgd.nl.

Ons adres: Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam. Statutair zijn wij ook gevestigd in Amsterdam.

KVK-nummer: 69769753

BTW NR.: NL8580004756B01

3 – Contact

Partner Webshop webadres: www.shop.thuisbezorgd.nl

Voor vragen zijn we 7 dagen per week bereikbaar op: 053-4805860

Maandag t/m woensdag van 09.00 tot 23.00 uur

Donderdag & vrijdag van 09.00 tot 0.00 uur

Zaterdag & zondag van 10.00 tot 0.00 uur

Mailen mag ook: [email protected]

4 – Jouw status

Door een bestelling te plaatsen op de Partner Webshop, garandeer je dat:

a) Je wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten aan te gaan;

b) Je tenminste 18 jaar oud bent; en

c) Dat je bevoegd bent om namens het restaurant overeenkomsten aan te gaan onder deze Algemene Voorwaarden.

5 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en bestelling via de Partner Webshop. Door een bestelling te plaatsen accepteer je en ben je gebonden aan deze Algemene Voorwaarden.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ook wanneer wij aparte voorwaarden bieden bij een Product van Thuisbezorgd.nl gelden deze Algemene Voorwaarden.

De Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen jou en Thuisbezorgd.nl met betrekking tot het bestellen van Producten van Thuisbezorgd.nl via de Partner Webshop. Je erkent dat er geen andere verklaringen, beloftes, verzekeringen of garanties met betrekking tot Producten van Thuisbezorgd.nl gelden voor zover deze niet in de Overeenkomst zijn opgenomen.

6 – Updates van de Algemene Voorwaarden

De huidige versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de Partner Webshop. Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, en de versie van de Algemene Voorwaarden die van kracht waren ten tijde van het plaatsen van je bestelling gelden voor die bestelling. Wij raden daarom aan om een kopie op te slaan van de Algemene Voorwaarden die van toepassing waren ten tijde van het plaatsen van je bestelling, zodat je altijd weet wat je van ons kan verwachten.

7 – Producten van Thuisbezorgd.nl

Wij streven ernaar voor elk aanbod alle informatie die je nodig hebt om een goed beeld te vormen van de Producten van Thuisbezorgd.nl te vermelden, zodat het voor jou en voor ons duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan een aanbod verbonden zijn. Een kennelijke vergissing of fout in het aanbod of Partner Webshop bindt ons niet.

Afbeeldingen. De afbeeldingen van Producten van Thuisbezorgd.nl op onze Partner Webshop of anderszins verstrekt of aangeleverd dienen slechts ter illustratie. Hoewel wij ernaar streven om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren op jouw device een accurate weergave is van de kleur van het Product. Je Producten van Thuisbezorgd.nl kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen.

Afmetingen. Hoewel wij ernaar streven om dit zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zijn alle maten, gewichten, eigenschappen en afmetingen zoals aangegeven op onze Partner Webshop of anderszins aangegeven gedurende het bestelproces slechts bij benadering en kunnen enigszins afwijken.

8 – Jouw gebruik van de Partner Webshop

Wij bieden de Partner Webshop aan voor jou voor gebruik in je commerciële restaurant. Alle Producten worden enkel verkocht in kleine hoeveelheden en zijn expliciet niet bedoeld voor andere doeleinden, zoals, maar niet uitsluitend, de (i) verdere verhandeling of (door)verkoop of (ii) voor persoonlijk gebruik als consument.

Indien wij vermoeden dat je de Partner Webshop niet gebruikt in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden (bijvoorbeeld wanneer wij vermoeden dat je Producten gebruikt voor andere doeleinden dan voor het gebruik in je commerciële restaurant), behouden wij het recht voor om je toegang tot de Partner Webshop te schorsen of te ontzeggen met onmiddellijke ingang. Onafhankelijk van of we er wel of niet voor kiezen om je toegang te schorsen of te ontzeggen, behouden we ons het recht voor om een schadevergoeding te vordering wegens enig verlies, schade of aansprakelijkheid die wij lijden (inclusief als gevolg van vorderingen van derden die wij ontvangen) in verband met tot jouw gebruik in strijd met deze Algemene Voorwaarden van de Partner Webshop.

9 - Overeenkomst

Volg de instructies in het bestelproces om een bestelling te plaatsen op de Partner Webshop. Elke bestelling die je plaatst voor Producten van Thuisbezorgd.nl wordt gekwalificeerd als een aanvraag van jou om Producten van Thuisbezorgd.nl te kopen die gespecificeerd zijn in die bestelling en waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Controleer daarom de inhoud van je bestelling goed en zorgvuldig voordat je deze indient. Jij bent ervoor verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat je bestelling compleet en nauwkeurig is.

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat wij je een track en trace email voor de bestelling van Producten van Thuisbezorgd.nl sturen, wat namens Thuisbezorgd.nl bevestigt dat je aanbod is geaccepteerd. Wanneer we je aanbod niet kunnen aanvaarden, zullen wij dit zo snel mogelijk laten weten, en wanneer van toepassing de betreffende Producten niet in rekening brengen en zullen we de bestelling niet verwerken.

Je kunt je bestellingen ook in onze Partner Webshop onder “Mijn account” bekijken, inclusief de details en status van gemaakte orders.

Wij hebben het recht om te onderzoeken of je aan de huidige en toekomstige betalingsverplichtingen kunt voldoen, en of je je aan deze Algemene Voorwaarden houdt. Mochten wij om wat voor reden dan ook vermoeden dat dit niet het geval is of zal zijn, dan hebben wij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren, te annuleren of er bijzondere voorwaarden aan te verbinden, zoals (bijvoorbeeld) het aanpassen van de betaalvoorwaarden. Dergelijke aanvullende voorwaarden zullen schriftelijk worden gecommuniceerd.

10 – Prijs en betalingen

Prijs. In onze Partner Webshop worden bij Producten van Thuisbezorgd.nl de prijzen vermeld. De prijzen voor Producten zijn onderhevig aan veranderingen, maar wijzigingen hebben geen effect op bestellingen die reeds door ons zijn geaccepteerd volgens deze Algemene Voorwaarden. Acties en aanbiedingen worden op de Partner Webshop weergegeven. Alle getoonde prijzen zijn exclusief BTW tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien je voor je bestelling bezorgkosten moet betalen, geven we je dit duidelijk aan voordat je de bestelling bevestigt.

Betalingen. Bij het bestellen van Producten van Thuisbezorgd.nl ontvang je een factuur. Takeaway.com Central Core B.V. werkt als eigenaar van de Partner Webshop met een third party payment service provider om online betalingen te faciliteren. Deze derde partij ontvangt hierbij jouw online betaling, waarna wij de betaling ontvangen.

Wij kunnen vouchers uitgeven die op de Partner Webshop kunnen worden ingewisseld, waarop de bijbehorende voorwaarden van toepassing zijn. Dergelijke vouchers kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

11 - Nakoming en garanties

Wij staan ervoor in dat de Producten van Thuisbezorgd.nl naar redelijkheid voldoen aan de specificaties die op de Partner Webshop vermeld staan.

Let op: Wij bieden geen garantie voor:

a) gebreken aan Producten van Thuisbezorgd.nl die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, zoals weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door jou;

b) Wanneer Producten van Thuisbezorgd.nl verkeerd of onzorgvuldig zijn gebruikt (bijvoorbeeld wanneer Producten voor andere doeleinden worden gebruikt dan de bedoeling is);

c) Wanneer je Producten van Thuisbezorgd.nl wijzigt of repareert zonder onze schriftelijke toestemming;

d) Wanneer een defect ontstaat in een Product van Thuisbezorgd.nl ter gevolge van instructies of specificaties van jou (bijvoorbeeld voor co-branded of gepersonaliseerde Producten); of

e) Wanneer de Producten van Thuisbezorgd.nl afwijken van hun beschrijving of specificatie als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht om ervoor te zorgen dat deze Producten voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

12 - Niet tevreden?

Toch niet tevreden met de Producten van Thuisbezorgd.nl of de afhandeling van je bestelling? Neem dan contact op met de Klantenservice zoals omschreven in het artikel over ‘’Contact’’ en wij behandelen je klacht zo goed mogelijk. Neem contact met ons op en beschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is, dan kunnen we je zo snel mogelijk helpen. Tijdens onze openingsuren proberen wij je direct te helpen of je hoort van ons hoeveel tijd wij nodig hebben om op je vraag te reageren. Uiterlijk binnen 14 dagen na het melden van de klacht kun je van ons een reactie verwachten.

Controleer meteen na ontvangst of het Product van Thuisbezorgd.nl (i) geen gebreken vertoont en (ii) of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met dat wat daarover is overeengekomen in onze Overeenkomst.

Wanneer van toepassing, hebben wij het recht te beoordelen of je recht hebt op een nieuw Product van Thuisbezorgd.nl of dat je het aankoopbedrag, of een deel daarvan, terug krijgt. Heb je het Product van Thuisbezorgd.nl zodanig gebruikt dat het niet meer in ‘nieuwstaat’ is, dan verlies je het recht om het aankoopbedrag terug te krijgen.

13 – Producten die niet kunnen worden geretourneerd

In ieder geval kunnen de volgende Producten niet aan Thuisbezorgd.nl worden geretourneerd en worden niet door Thuisbezorgd.nl terugbetaald:

a) Producten die als “outlet” artikel aangemerkt zijn in de Partner Webshop (tenzij deze defect of gebrekkig blijken te zijn op grond van deze Algemene Voorwaarden);

b) gepersonaliseerde Producten;

c) verbruiksartikelen zoals servetten, tasjes en pizzadozen, waarvan de verpakking is geopend of beschadigd nadat deze aan jou is geleverd;

d) ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen;

e) Producten van Andere Verkopers die door Andere Verkopers aangeboden worden op onze Partner Webshop.

14 - Uitsluiting herroepingsrecht

De wettelijke bedenktijd bij verkoop op afstand is niet van toepassing op bestellingen via Onze Partner Webshop, omdat het geen consumentenkoop betreft.

15 - Levering en uitvoering

Wij leveren de Producten van Thuisbezorgd.nl op het adres dat je aan ons hebt doorgegeven, controleer dan ook goed of deze compleet en accuraat is voor je de bestelling plaatst. Op onze Partner Webshop geven we je een indicatie van de levertijd van ieder Product, let op: dit is slechts een indicatie en je kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Bestellingen kunnen door onvoorziene omstandigheden (inclusief overmacht) vertraging oplopen. Mocht je van een bestelling na 10 werkdagen na het plaatsen hiervan nog geen Track & Trace code ontvangen hebben, neem dan contact op met de Klantenservice.

Houd er rekening mee dat wij niet leveren op feestdagen of in het weekend.

16 – Risico en eigendom

Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten van Thuisbezorgd.nl dragen Wij tot het moment dat het door jou, of iemand die namens jou mag tekenen, in ontvangst genomen wordt.

17 - Aansprakelijkheid

Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Thuisbezorgd.nl of diens leidinggevende ondergeschikten, of andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten door toepasselijke wetgeving.

Onder voorbehoud van de gevallen zoals hierboven omschreven waar onze aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, is de aansprakelijkheid van Thuisbezorgd.nl uitgesloten voor indirecte of gevolgschade of verlies, zoals (maar niet beperkt tot) gederfde winst, omzet, zaken of inkomsten, gevolgschade, verlies van verwachtte besparingen, goodwill en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

Iedere aansprakelijkheid van Thuisbezorgd.nl is voor schade per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door jou aan ons betaalde bedrag van de Partner Webshop voor Producten van Thuisbezorgd.nl in de maand waarin de schade heeft plaatsgevonden.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Algemene Voorwaarden geven wij geen garanties of toezeggingen met betrekking tot de Producten van Thuisbezorgd.nl. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor het voldoen van de Producten van Thuisbezorgd.nl voor het gewenste gebruik.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade (inclusief door eventuele vertragingen) die is ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens (bijvoorbeeld wanneer je onvolledige of incorrecte adresgegevens hebt doorgegeven of wanneer je niet beschikbaar was op dit adres ten tijde van de levering).

Je vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden voor verliezen, schade of aansprakelijkheid die Thuisbezorgd.nl lijdt in verband met een claim van een derde partij dat deze partij verlies, schade of aansprakelijkheid heeft geleden in verband met de Overeenkomst, voor zover dat verlies, die schade of die aansprakelijkheid aan jou kan worden toegerekend.

18 – Overmacht

Beide Partijen zijn niet aansprakelijk tegenover de andere Partij als gevolg van een vertraging of het niet nakomen van haar verplichtingen onder de Overeenkomst als gevolg van een geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een gebeurtenis buiten de redelijke controle van een van beide Partijen, met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs of andere industriële geschillen (waarbij het personeel van de Partij of een derde partij betrokken is), storing van een materiële nutsvoorziening of transportnetwerk, oorlog, oproer, terroristische aanslag, burgerlijke onrust, epidemie of pandemie, kwaadwillige schade door een derde partij, naleving van een wet of overheidsbevel, regel, verordening of aanwijzing door een derde partij, materieel ongeval, defect van fabriek of machines, brand, overstroming of storm.

19 - Ongeldige bepaling

Als enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

20 – Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsnamen, merken, logo’s, product beschrijvingen, afbeeldingen, illustraties en overige ontwerpen van het Partner Webshop platform zijn eigendom van Takeaway.com Central Core B.V. of haar licentiegevers. Ieder gebruik van de Partner Webshop of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor je eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

Je verleent ons een royalty vrije en overdraagbare licentie om handelsnamen, merken, logo’s, afbeeldingen, illustraties en overige ontwerpen om ons in staat te stellen te voldoen aan onze verplichtingen op grond van deze Overeenkomst (in het bijzonder wanneer je een bestelling voor gepersonaliseerde Producten plaatst) en je garandeert dat je over de rechten beschikt om deze licentie te verlenen. Alle intellectuele eigendomsrechten blijven in dit kader ten alle tijde van jou.

Je vrijwaart Thuisbezorgd.nl voor enig verlies, schade of claims wanneer een derde partij beweert dat wij inbreuk hebben gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van derde partijen in verband met het gebruik van een domeinnaam, merknaam, handelsmerk, logo of andere intellectuele eigendomsrechten.

21 – Privacy

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Bekijk voor meer informatie hierover ons Privacy Statement.

22 - Rechtskeuze

Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en mogelijke geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 17 maart 2021.