Privacy statement Partner Webshop

Privacyverklaring voor partners 

Deze privacyverklaring (“Verklaring”) legt je uit hoe Takeaway.com Group B.V. en de dochter- en gelieerde ondernemingen ervan (“JET”, “wij”, “ons” of “onze”) persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en op een andere manier verwerken en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van restaurantpartners, supermarkten, buurtwinkels of andere zakelijke partners (“Partner”) die gebruik maken van onze platforms en producten, waaronder de website, app, Partner Webshop, het platform en de diensten van JET (“Diensten”). 

Bij JET streven wij ernaar om de privacy van iedereen in onze gemeenschap te beschermen. 

Het is belangrijk dat je deze Verklaring leest, samen met elke andere privacyverklaring die op je van toepassing kan zijn of die wij kunnen verstrekken over specifieke omstandigheden of over specifieke diensten wanneer wij persoonsgegevens over je verzamelen of verwerken, zodat je weet hoe en waarom wij die gegevens gebruiken, wat je rechten zijn met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe je die kunt uitoefenen. 

Welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom 

Persoonsgegevens, in deze Verklaring ook wel “je gegevens” genoemd, heeft betrekking op alle informatie of een verzameling informatie aan de hand waarvan wij je direct of indirect persoonlijk kunnen identificeren, met name aan de hand van een identificatie, zoals een naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, enz. Het omvat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). 

JET verwerkt je gegevens omdat wij onze Partnerovereenkomst met jou zijn aangegaan met betrekking tot het gebruik van onze diensten. Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doelen. 

1. Registratieproces 

Wij verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn om je als Partner te registreren, met inbegrip van onze aanbestedingsprocedure met jou. De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van ons contract met jou. Wij verwerken je persoonsgegevens ook tijdens het registratieproces om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving voor doelen zoals het voldoen aan vereisten met betrekking tot het witwassen van geld, terrorismefinanciering, belasting en/of gelijkwaardige vereisten. Wij kunnen je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op grond van onze legitieme belangen (of die van een derde, waaronder redenen als fraudepreventie of preventie van andere criminele handelingen en/of om onze systemen veilig te houden. Wij kunnen je identiteit handmatig of digitaal verifiëren, afhankelijk van je toestemming.

Indien nodig kunnen wij je in het kader van wettelijke verplichtingen vragen om een e-mailadres te verstrekken dat op ons platform wordt gepubliceerd. Houd er rekening mee dat deze e-mail openbaar beschikbaar is. Wij raden je daarom aan geen persoonlijk e-mailadres te gebruiken. 

Wij verwerken de volgende gegevens in het registratieproces: 

● (Bedrijfs)naam 

● Adresgegevens 

● Contactgegevens 

● Kamer van Koophandel nummer. 

● Btw-nummer 

● TIN-informatie DAC7 en fiscaal identificatienummer 

● Betaalmethode 

● Kopie van identiteitsbewijs wettelijke vertegenwoordiger/uiteindelijke begunstigde eigenaar (Ultimate Beneficial Owner, UBO) 

● Kopie van bankafschrift 

● Statuten (als er geen UBO beschikbaar is) 

● Uittreksel van Kamer van Koophandel 

● Bewijs van financiële informatie zoals een kopie van een bankafschrift ● Kopie van bewijs van woonadres 

2. Bestelproces 

Wanneer je bedrijf wordt vermeld op ons platform of gebruik maakt van onze Diensten via de Partner webshop, verwerken wij je persoonsgegevens. De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van ons contract met jou en/of voor ons om te voldoen aan wettelijke verplichtingen in overeenstemming met de toepasselijke verordening inzake gegevensbescherming. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doelen: 

● (Bedrijfs)naam 

● Adresgegevens 

● Contactgegevens 

● Nummer van Kamer van Koophandel, btw-nummer (indien van toepassing) ● Bestel- en transactiegegevens (indien van toepassing) 

● Betalingsgegevens (indien van toepassing) 

3. Account voor Partnerportaal en Partner Webshop 

JET geeft je een partneraccount. Jij maakt je account aan en laat je bedrijf op ons platform verschijnen in overeenstemming met je Partnerovereenkomst met ons. Het Partnerportaal geeft je toegang tot essentiële informatie zoals je facturen, en zorgt voor operationele opties voor je bedrijf.

Binnen het Partnerportaal heb je de mogelijkheid om je medewerkers toegangsrechten tot het portaal toe te kennen. Houd er rekening mee dat de toegang tot het account door jou wordt beheerd. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doelen: 

● (Bedrijfs)naam 

● Adresgegevens 

● Contactgegevens 

● Kamer van Koophandel nummer. 

● Kopie van een zakelijke bankpas/verklaring 

● Kopie van bewijs van woonadres 

● Facturen in overeenstemming met je Partnerovereenkomst met ons 

● Login medewerkersaccount (indien van toepassing) 

● Inloggegevens (indien van toepassing) 

Om te kunnen bestellen via onze Partner webshop (in toepasselijke markten) moet je je ook registreren met een account. Dit account is nodig om ervoor te zorgen dat wij onze Diensten alleen verlenen aan onze Partnerrestaurants en anderen binnen de catering- en horecasector. 

Als je geen Partner bent die op ons hoofdplatform is ingeschreven, kunnen wij je vragen om je nummer van de Kamer van Koophandel en/of je btw-nummer te verstrekken, om er zeker van te zijn dat wij onze Diensten alleen aan de horecasector leveren. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken om je webshop-account aan te maken en bij te houden: 

● (Bedrijfs)naam 

● Contactgegevens 

● Nummer van Kamer van Koophandel (indien van toepassing) 

● Btw-nummer (indien van toepassing) 

● Bestelgegevens 

● Betalingsgegevens 

5. Klantenservice en ondersteuning 

Wanneer je contact opneemt met onze klantenservice afdeling, zullen wij de door jou verstrekte informatie gebruiken om je vraag te beantwoorden of je klacht te behandelen. De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van ons contract met jou en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij verwerken de volgende gegevens voor de klantenservice: 

● Naam 

● Adresgegevens (indien van toepassing) 

● Contactgegevens

● Bestel- en transactiegegevens (indien van toepassing) 

● Betalingsgegevens (indien van toepassing) 

● Opmerkingen en commentaar (indien van toepassing) 

● Alle andere persoonsgegevens die door jou worden verstrekt tijdens de communicatie met de klantenservice 

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen in het kader van gespreksopnames om klantenondersteuning te bieden, waaronder om zorgen van gebruikers te onderzoeken en aan te pakken en om onze reacties en processen op klantenondersteuning te controleren en te verbeteren. 

De rechtsgrond voor deze verwerking door JET is dat een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, naast elke wettelijke verplichting of legitiem belang dat wij kunnen hebben. 

6. Marketing 

Wij verwerken je gegevens ook om je (gepersonaliseerde) marketingcommunicatie te kunnen sturen. Wij verwerken je persoonsgegevens voor deze marketingdoelen op basis van je toestemming, tenzij je toestemming niet vereist is op grond van de toepasselijke wetgeving. Als je je voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze berichten wilt wijzigen, kun je je afmelden via de afmeldlink in het bericht, via je accountinstellingen in het Partnerportaal of via ons privacyformulier. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doelen: 

● (Bedrijfs)naam 

● Adresgegevens 

● Contactgegevens 

● Campagnegegevens (optioneel) 

● Identificatiecode van apparaat (indien van toepassing) 

● Cookie- en technologiegegevens (indien van toepassing) 

Om ons in staat te stellen je gebruikerservaring met JET te personaliseren en onze aan jou aangeboden Diensten te optimaliseren, kunnen wij geautomatiseerde besluitvorming en profilering gebruiken voor marketingdoelen. Raadpleeg hieronder het gedeelte “Geautomatiseerde besluitvorming en profilering” voor meer informatie. 

Er kunnen gevallen zijn waarin JET je persoonsgegevens verwerkt voor het promoten van aanbiedingen, producten en diensten van derden aan jou. De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens is je toestemming, tenzij je toestemming niet nodig is op grond van de toepasselijke wetgeving. Wanneer je je voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van dergelijke berichten en meldingen wilt wijzigen, kun je je afmelden via de afmeldlink in de relevante berichten of je afmelden voor communicatie via sms met "STOP" in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Je kunt marketingberichten die via pushberichten worden

verzonden ook weigeren door de relevante toestemming voor onze app in de instellingen van je telefoon of tablet te weigeren, maar hierdoor zul je ook geen bestelupdates via push meer ontvangen. 

7. Onderzoeksenquêtes 

Om ervoor te zorgen dat onze Diensten in overeenstemming zijn met je voorkeuren, kunnen je persoonsgegevens worden gebruikt voor doelen zoals het uitvoeren van gebruikersonderzoek of tevredenheidsenquêtes. JET zal je persoonsgegevens verwerken nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven, tenzij dit niet vereist is op grond van de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doelen: 

● (Bedrijfs)naam 

● Adresgegevens 

● Contactgegevens 

● Inbreng voor onderzoek 

8. Campagnes, wedstrijden, merchandising en promoties 

JET kan specifieke campagnes of inhoud lanceren in verband met onze Diensten. Als je wilt deelnemen aan een campagne, wedstrijd, merchandising, promotie of voordeel van deze inhoud in verband met onze Diensten, vraagt JET je om toestemming om je persoonsgegevens te verwerken wanneer de verwerking niet kan vertrouwen op de uitvoering van ons contract. Wanneer wij je toestemming hebben gevraagd, kun je deze altijd intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die je in de campagne of via ons partnerportaal hebt gekregen. Wij verwerken de volgende gegevens voor deze campagnes en promoties: 

● Naam 

● Adresgegevens (indien van toepassing) 

● Contactgegevens 

● Campagnegegevens (indien van toepassing) 

● Transactiegegevens van bestellingen voor merchandise geplaatst via door JET goedgekeurde sites voor merchandise 

8. Cookies 

JET gebruikt cookies of soortgelijke technologieën voor functionele, analytische en marketingdoelen. Gegevens die worden verwerkt voor cookies verschillen per doel (functioneel, analytisch of marketing) en zijn afhankelijk van de voorkeuren die je instelt. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe je je voorkeuren kunt instellen.

9. Analytics 

JET gebruikt je informatie om te voldoen aan onze rapportageverplichtingen aan adverteerders en om onze website en ons assortiment van producten en diensten te verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat het nodig is om een legitiem belang van JET (analyse en rapportage) na te streven op grond van de toepasselijke wetgeving. Wij zorgen er altijd voor dat de rapporten geen informatie bevatten die naar jou herleid kan worden. 

10. Courier App 

JET levert je de Courier App als een Dienst waarmee je de bezorging van je bestellingen en bezorgers/bezorgsters kunt toewijzen, volgen en coördineren. Het Courier App-portaal wordt aan de Partner verstrekt voor deze verwerkingsactiviteit en stelt je in staat om je bezorgers in te schrijven. JET kan je vragen om je bezorgers aan te melden bij het Courier App-portaal voor de uitvoering van contracten. Het verstrekken van de Courier App en het Courier App-portaal aan jou als Partner is noodzakelijk om een legitiem belang van JET (analyse en rapportage) na te streven op grond van de toepasselijke wetgeving. Gebruikers van de Courier App worden bovendien geïnformeerd over de verwerkingsactiviteiten door middel van een afzonderlijk overzicht dat beschikbaar is in de Courier App. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doelen: 

● (Bedrijfs)naam 

● Adresgegevens 

● Contactgegevens 

● Locatiegegevens van bezorgers (indien van toepassing) 

● Identificatiecode van apparaat (indien van toepassing) 

● Cookie- en technologiegegevens (indien van toepassing) 

11. Beoordelingen van bezorgers 

Wij kunnen je de mogelijkheid bieden om een beoordeling van bezorgers in te dienen. De rechtsgrond hiervoor is je toestemming, tenzij je toestemming niet nodig is op grond van de toepasselijke wetgeving. 

JET verwerkt de persoonsgegevens die je verstrekt bij het indienen van een beoordeling. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer je je beoordelingen indient, is de toestemming die je hebt gegeven. Je kunt jouw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via ons privacyformulier. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens wanneer je een beoordeling plaatst: 

● Voornaam (indien ingediend) 

● Contactgegevens 

● Beoordeling

Hoe wij je persoonsgegevens verzamelen 

Wij verkrijgen, verwerken en bewaren je persoonsgegevens, evenals persoonsgegevens over apparaten die je gebruikt om op je computer of mobiel naar de platforms van JET te navigeren, die je aan ons verstrekt door gebruik te maken van onze platforms, een account aan te maken, gebruik te maken van onze Diensten of op een andere manier contact met ons op te nemen. 

Wij verwerken persoonsgegevens die je vrijwillig verstrekt, die wij automatisch verzamelen en die wij verkrijgen van externe bronnen voor de doelen die in deze Verklaring worden beschreven. 

- Persoonsgegevens die je vrijwillig verstrekt: Wij kunnen persoonsgegevens van je ontvangen wanneer je je aanmeldt op ons platform, een account bij ons aanmaakt of je marketingvoorkeuren opgeeft of voor enquêtes of beoordelingen in verband met onze Diensten. 

- Persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen: Wij kunnen, met je voorafgaande toestemming of indien toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, wanneer je op onze platforms surft, automatisch technische gegevens verzamelen over je apparatuur, surfactiviteiten en -patronen. Wij gebruiken deze persoonsgegevens door cookies, serverlogboeken en andere soortgelijke technologieën te gebruiken. Deze zelflerende algoritmen genereren inhoud die ze gebruiken om je gebruikerservaring te personaliseren, door met name die items te selecteren waarin je geïnteresseerd bent, en om de algehele optimalisatie van onze Diensten te ondersteunen. Voor ons cookiebeleid, kun je hierboven (Cookies) raadplegen voor meer informatie. 

Wij kunnen je toestaan sociale mediasites te gebruiken om je account aan te maken of je account te koppelen aan de relevante sociale mediasite. Deze sociale mediasites kunnen ons automatisch toegang geven tot bepaalde persoonsgegevens die zij over jou bewaren (bijvoorbeeld door jou bekeken inhoud, door jou gelikete inhoud en informatie over de advertenties die je te zien hebt gekregen of waarop je hebt geklikt). Wanneer wij dergelijke informatie ontvangen, kunnen wij deze informatie gebruiken om je ervaring met ons verder te personaliseren in overeenstemming met je marketingvoorkeuren. 

- Persoonsgegevens die wij verkrijgen van externe bronnen: Wij kunnen persoonsgegevens ontvangen van externe bronnen, waaronder advertentienetwerken en sociale mediaplatforms zoals Facebook of technische aanbieders van betalings- en bezorgingsdiensten die zich buiten de EU kunnen bevinden, voor doelen als ondersteuning van de inkoop van onze Diensten, om de prestaties van marketingcampagnes voor onze Diensten te meten; en om je voorkeuren beter te begrijpen zodat wij onze marketingcampagnes en Diensten dienovereenkomstig kunnen aanpassen. Wanneer wij dergelijke persoonsgegevens ontvangen, hebben wij gecontroleerd of deze derden ofwel je toestemming hebben om de informatie te verwerken, ofwel op een andere manier wettelijk gerechtigd of verplicht zijn om je persoonsgegevens met ons te delen.

Wij profiteren ook van openbaar beschikbare informatie van overheidsinstanties en lokale raden om te verifiëren dat je de juiste licentie en certificeringen hebt om je bedrijfsactiviteiten uit te voeren. 

Wij zorgen ervoor dat wij een rechtsgrond hebben om je persoonlijke informatie te verzamelen en te gebruiken. De rechtsgrond waarop wij ons baseren, verandert afhankelijk van het soort informatie en de context waarin wij die verzamelen. Onze belangrijkste reden om informatie uit externe bronnen te verzamelen en te gebruiken is om onze overeenkomst met jou uit te voeren, maar wij kunnen deze informatie ook verwerken wanneer dit in ons legitieme zakelijke belang is om onze diensten voortdurend te verbeteren en het nog gemakkelijker te maken om met je samen te werken. 

Aanvullende doelen 

Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor de hierboven beschreven doelen, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als wij de gegevens voor een ander doel willen gebruiken, zullen wij passende maatregelen nemen om je daarvan op de hoogte te stellen, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die wij aanbrengen. Houd er rekening mee dat wij, in overeenstemming met de bovenstaande regels, je persoonsgegevens kunnen verwerken zonder je medeweten of toestemming wanneer dit door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt vereist. 

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering 

Voor de hierboven beschreven doelen kunnen wij geautomatiseerde besluitvorming en profilering gebruiken. Geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats wanneer een elektronisch systeem persoonsgegevens gebruikt om een besluit te nemen zonder menselijke tussenkomst. Wij zorgen voor maatregelen om je rechten te waarborgen wanneer wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming. 

Je zult niet worden onderworpen aan besluiten die uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming zijn gebaseerd en aanzienlijke gevolgen voor je hebben, tenzij wij daarvoor een rechtsgrond hebben en wij je daarvan op de hoogte hebben gebracht. Als je bezwaar wilt maken tegen dit soort verwerking, kun je contact met ons opnemen via ons privacyformulier. Wij zullen de situatie dan opnieuw beoordelen en/of je meer informatie verstrekken over waarom en hoe een dergelijk geautomatiseerd besluit is genomen. 

Hoe lang wij je gegevens bewaren 

Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om te voldoen aan de doelen waarvoor wij ze verzameld hebben, waaronder om te voldoen aan wettelijke, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van je persoonsgegevens, de doelen waarvoor wij je persoonsgegevens

verwerken, of wij die doelen op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke, contractuele of soortgelijke vereisten om je persoonsgegevens te bewaren. 

In sommige omstandigheden kunnen wij je persoonsgegevens anonimiseren zodat deze niet langer aan jou kunnen worden gekoppeld, in welk geval wij dergelijke informatie kunnen gebruiken zonder je daarvan op de hoogte te stellen. 

Het delen van je persoonsgegevens met klanten 

JET deelt je gegevens met de klant die bij je heeft besteld. Aangezien de klant je directe klant is, hebt je je eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens. Klanten kunnen rechtstreeks contact met je opnemen als ze vragen hebben over hoe je met hun persoonsgegevens omgaat. 

Jij en wij zijn afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot de persoonsgegevens van klanten die voor jouw en onze eigen doelen en met jouw en onze eigen middelen en/of namens jou of ons worden verwerkt. Dit betekent dat wij beiden afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan wij het doel en de middelen (mede) bepalen. 

Het delen van je persoonsgegevens met anderen 

JET kan samenwerken en/of gegevens delen met andere bedrijven binnen de JET-groep en andere derden om de hierboven beschreven verwerking uit te voeren. 

Deze groepsbedrijven en derden zullen je persoonsgegevens namens ons verwerken als gegevensverwerkers of als autonome verwerkingsverantwoordelijken (zoals gedefinieerd of bedoeld op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; met inbegrip van concepten als het equivalent van verwerkingsverantwoordelijke of verwerker) en toegang hebben tot je persoonsgegevens voor de doelen die in deze Verklaring worden beschreven. Wij verlangen van groepsbedrijven en derden dat ze deze beschermen in overeenstemming met de normen die in deze Verklaring uiteengezet zijn en wij nemen passende maatregelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te garanderen. 

Wij zullen je gegevens ook delen met andere derden wanneer dit gepast of vereist is op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving (waaronder een gerechtelijk bevel) of wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen of om de vitale belangen van een persoon te beschermen. Dergelijke externe verwerkingsverantwoordelijken kunnen wetshandhavingsinstanties omvatten. 

Wij kunnen je persoonsgegevens ook bekendmaken aan een bedrijf of potentiële koper van al onze activa of een aanzienlijk deel daarvan in verband met een verkoop of overdracht van die activa. 

Je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de volgende partijen:

● Gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en/of groepsbedrijven van JET ● Dienstleveranciers zoals aanbieders van software, hosting, applicatie-ondersteuning, bezorging, logistiek, informatiebeveiliging, enz. 

● Derden die verschillende activiteiten uitvoeren om onze Diensten te promoten, op de markt te brengen of te ondersteunen. Dit omvat sociale mediaplatforms zoals Facebook, offshore medewerkers voor klantenondersteuning, leveranciers van marketingservice, eCRM-partners die onze marketing-e-mails en pushmeldingen beheren, partners die je sms-berichten sturen wanneer je bestelling onderweg is, leveringsbedrijven die je bestelling bezorgen. 

● Partners voor implementatie 

● Verkopers, leveranciers van betalings- en kaartdiensten zoals Adyen (Bekijk hier hun privacyverklaring) en leveranciers van marketingservice 

● Bedrijven die onderzoek doen naar klanttevredenheid 

● Professionele consultants 

● Wetshandhavingsinstanties, overheids- of regelgevende instanties (waaronder verzekeringsmaatschappijen, visum- en belastingautoriteiten) 

● Elke andere partij op voorwaarde dat jij je toestemming hebt gegeven voor de openbaarmaking. 

Websites en diensten van derden 

Onze website kan links naar websites en diensten van derden bevatten. Houd er bij het openen van dergelijke websites en diensten van derden rekening mee dat elk van deze websites een eigen privacyverklaring heeft. Hoewel JET veel zorg besteedt aan de selectie van websites waarnaar wordt gelinkt, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop zij met je gegevens omgaan. 

Waar je gegevens naartoe worden gestuurd 

Als je je in de Europese Economische Ruimte (EER), Israël, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada bevindt, houd er dan rekening mee dat wij je persoonsgegevens buiten de EER, Israël, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada kunnen verwerken en/of overdragen. Dit kan inhouden dat de gegevens worden overgedragen naar of toegankelijk zijn vanuit andere rechtsgebieden, met inbegrip van rechtsgebieden die mogelijk geen beschermingsniveau bieden dat gelijkwaardig is aan dat van jouw lokale wetten en/of de wetgeving inzake gegevensbescherming (“Niet-adequaat land”). Wanneer wij persoonsgegevens buiten de EER, Israël, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada overdragen, zullen wij rekening houden met alle toepasselijke wettelijke verplichtingen die relevant zijn voor de overdracht van persoonsgegevens, en in een Niet-adequaat land zullen wij vertrouwen op passende waarborgen, waaronder door de EC goedgekeurde standaardcontractbepalingen of andere wettelijke bindende overdrachtsmechanismen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Rechten, vragen of klachten 

Wij informeren je dat je, met betrekking tot de persoonsgegevens, de rechten kunt uitoefenen waarin de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet, waaronder het recht op inzage, rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, en om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, om je toestemming te allen tijde in te trekken (onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaand aan de intrekking gegeven toestemming) en om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 

Om je rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via ons privacyformulier

Houd er rekening mee dat e-mailberichten niet altijd veilig zijn. Neem daarom geen gevoelige informatie op in je e-mails aan ons. 

Wij zullen ons best doen om je verzoek tijdig en kosteloos in te willigen, behalve wanneer dit een buitensporige en onevenredige inspanning vereist. In bepaalde gevallen kunnen wij je vragen om je identiteit te verifiëren voordat wij op je verzoek kunnen reageren. 

Het is belangrijk dat je persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date worden gehouden. Als een van de persoonsgegevens die wij over je bewaren verandert, houd ons dan op de hoogte zolang wij die gegevens hebben. Als je gegevens van andere mensen met ons deelt, is het jouw verantwoordelijkheid om dergelijke gegevens te verzamelen in overeenstemming met de lokale wettelijke vereisten. Zo moet je deze andere personen van wie je de gegevens aan ons verstrekt op de hoogte stellen van de inhoud van deze Verklaring en hun voorafgaande toestemming verkrijgen. 

Als je andere vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, nemen wij graag contact met je op. Wij horen ook graag van je als je tips of suggesties hebt over hoe wij ons privacybeleid kunnen verbeteren. Voor meer informatie over ons gebruik van je persoonsgegevens of het uitoefenen van je rechten zoals hierboven beschreven, kun je contact opnemen met ons Group Data Protection Office via ons privacyformulier of de onderstaande contactgegevens. 

Beveiliging 

JET neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en daarom nemen wij passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en onbevoegde wijziging. 

Binnen JET beperken wij de toegang tot je gegevens zoveel mogelijk en geven wij onze medewerkers alleen toegang tot je gegevens als ze een noodzaak tot kennisneming hebben. 

Als je van mening bent dat je persoonsgegevens niet adequaat worden beschermd of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op via het privacyformulier.

Updates van deze Privacyverklaring 

Wij kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd updaten als reactie op veranderende wettelijke, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer wij onze Verklaring updaten, zullen wij passende maatregelen nemen om je hiervan op de hoogte te stellen, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die wij aanbrengen. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen wij je toestemming vragen voor alle materiële wijzigingen in deze privacyverklaring. 

Wij raden je aan deze Verklaring regelmatig door te nemen voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken. 

Voor zover wij lokale taalversies hebben, heeft de Engelse versie van deze Verklaring voorrang in geval van conflicten tussen de verschillende taalversies. 

Contact opnemen 

Tenzij anders aangegeven, is Takeaway.com Group B.V. de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. 

Als je vragen of zorgen hebt over deze Verklaring en/of onze privacypraktijken, neem dan contact met onze Functionaris voor gegevensbescherming: via ons privacyformulier of door hier contact op te nemen met ons DPO Office. 

Functionaris voor gegevensbescherming/Raad voor privacy van Takeaway.com - Takeaway.com Group B.V. 

Piet Heinkade 61 

1019 GM Amsterdam, Oosterdoksstraat 80 

1011 DK Amsterdam 

Nederland 

Deze privacyverklaring kan geüpdatet worden en is voor het laatst geüpdatet op 08-03-2023.